Dexter logo

Sign upYour email
Your phone number


Dodavatel výrobků, služeb či jiného je uveden v obchodních podmínkách, se kterými musíte vždy souhlasit před zakoupením. Dodavatel je také uveden na Vaší faktuře. Reklamace zasílejte v písemné formě poštou na adresu uvedenou na faktuře.

Dodavatelé si mohou navzájem poskytovat informační podporu klientům. Touto podporou na sebe neberou žádnou povinnost ani tím neuzavírají žádnou smlouvu.